fb

„Granice mojego języka są granicami mojego świata” Ludwig Wittgenstein

„Nie istnieje kultura bez języka, ani język bez kultury” A. L. Kroeber

Nasze projekty

Zobacz prowadzone przez nas projekty
Czytaj więcej

Jak nam pomóc?


Czytaj więcej

Fundacja wielojęzyczne dzieci

Fundacja Wielojęzyczne dzieci powstała w celu stworzenia możliwości dla rozwoju dzieci migrantów w ich języku ojczystym i wsparcia ich i ich rodzin w procesie wielojęzycznego i wielokulturowego wychowania, adaptacji i integracji.
Czytaj więcej

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe w języku rosyjskim dla dzieci dwujęzycznych

Program edukacyjno-rozwojowy dla dzieci dwujęzycznych w różnych grupach wiekowych
Czytaj więcej

O fundacji

Fundacja Wielojęzyczne dzieci powstała w celu stworzenia możliwości dla rozwoju dzieci migrantów w ich języku ojczystym i wsparcia ich i ich rodzin  w procesie wielojęzycznego i wielokulturowego wychowania, adaptacji i integracji. Organizujemy i prowadzimy zajęcia rozwojowe i edukacyjne z myślą o zachowaniu języka ojczystego mniejszości narodowych, rozwoju języka jako drugiego ojczystego, a także prowadzimy różne projekty i wydarzenia kulturalne i artystyczne. Stwarzamy możliwości swobodnej komunikacji, zawierania nowych znajomości. Wspieramy i popularyzujemy wielojęzyczność i wielokulturowość, a także wspieramy rodziny migrantów w procesie adaptacji i integracji.

Głównymi celami działań fundacji są:

  1. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności edukacyjnej.
  3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  4. popularyzacja wielojęzyczności, kultywowanie różnorodności językowej w zróżnicowanej językowo i kulturowo Europie, w tym również poprzez dbałość o język mniejszościowy.
  5. upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii Polski, języku polskim, polskiej gospodarce i kulturze wśród mniejszości narodowej w Polsce i na całym świecie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
  6. pomoc społeczna dla mniejszości narodowych, wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców w procesie adaptacji do nowego lokalnego otoczenia po przeprowadzce.
  7. wsparcie i promocja wielojęzyczności i wielokulturowości.
  8. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Multilingual Wroclaw

Multilingual Foundation