fb

Monthly Archives: Listopad 2019

Informujemy, że z dniem 01.12.2019 ulega zmianie regulamin prowadzonych przez Fundację Wielojęzyczne dzieci zajęć edukacyjnych. Zmianie ulegają następujące punkty:

§6
5. Za zwłokę w opłacie abonamentu na zajęcia przez okres 7 dni Organizator ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 5% od zalegającej kwoty za każdy kolejny dzień zwłoki.

§6
7. Rodzic/Opiekun zobowiązany...

Read more