fb

Zmiany w regulaminie

Informujemy, że z dniem 01.12.2019 ulega zmianie regulamin prowadzonych przez Fundację Wielojęzyczne dzieci zajęć edukacyjnych. Zmianie ulegają następujące punkty:

§6
5. Za zwłokę w opłacie abonamentu na zajęcia przez okres 7 dni Organizator ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 5% od zalegającej kwoty za każdy kolejny dzień zwłoki.

§6
7. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest informować smsem/mailowo lub poprzez media społecznościowe o nieobecności dziecka. Organizator nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych w przypadku nieobecności dziecka. Brak jest możliwości odrobienia nieobecności na zajęciach.

Pozostałe punkty Regulaminu pozostają bez zmian.

No Comments Yet.

Leave a comment