fb

O Fundacji

Fundacja Wielojęzyczne dzieci powstała w celu stworzenia możliwości dla rozwoju dzieci migrantów w ich języku ojczystym i wsparcia ich i ich rodzin  w procesie wielojęzycznego i wielokulturowego wychowania, adaptacji i integracji. Organizujemy i prowadzimy zajęcia rozwojowe i edukacyjne z myślą o zachowaniu języka ojczystego mniejszości narodowych, rozwoju języka jako drugiego ojczystego, a także prowadzimy różne projekty i wydarzenia kulturalne i artystyczne. Stwarzamy możliwości swobodnej komunikacji, zawierania nowych znajomości. Wspieramy i popularyzujemy wielojęzyczność i wielokulturowość, a także wspieramy rodziny migrantów w procesie adaptacji i integracji.

Głównymi celami działań fundacji są:

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym:
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży mniejszości narodowych, w tym dzieci i młodzieży rosyjskojęzycznej, umożliwienie rozwoju, edukacji, interakcji w języku ojczystym, zachowanie kultury i języka kraju ojczystego mniejszości narodowych, nauka języka jako drugiego ojczystego dzieci dwujęzyczne.
- realizowanie projektów dotyczących pogłębiania wiedzy o kulturze i języku (w tym polskiej kulturze i języku polskim) wśród dzieci i młodzieży mniejszości narodowych.
- pomoc społeczna, w tym psychologiczna, dla mniejszości narodowych, w tych mniejszości rosyjskojęzycznej, wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców w procesie adaptacji do nowego otoczenia, działalność na rzecz ochrony praw dziecka.
Popularyzacja i wspieranie wielojęzyczności i wielokulturowości.

Z racji tego, że Fundacja nie ma stałego źródła finansowania, do realizacji działań potrzebujemy wsparcia. Każda przekazana darowizna nawet w najmniejszej kwocie 10 zł wspiera naszą Fundację. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie!