fb

Podróż kulturowa do 4 krajów: Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 w okresie od września do końca listopada przy wsparciu Gminy Wrocław w trzech szkołach: Szkole Podstawowej nr 90 im. Stanisława Tołpy (25 uczniów), Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 (30 uczniów) oraz w Szkole Podstawowej nr 71 (6 uczniów), znajdujących się we Wrocławiu zrealizowany został projekt „Podróż kulturowa do 4 krajów: Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Projekt był prowadzony również w wynajmowanej sali warsztatowej w języku rosyjskim dla rosyjskojęzycznej grupy dzieci w wieku przedszkolnym (7 dzieci). W zajęciach warsztatowych objętych projektem uczestniczyło łącznie 68 uczniów.

Projekt miał na celu:
- ukazanie wielokulturowości wśród dzieci jako zbliżenie i podobieństwo.
- przezwyciężenie barier kulturowych i językowych.
 - identyfikacja własnej tożsamości kulturowej, zapoznanie z kulturą dzieci, pochodzących z wybranych krajów, tym samym budowanie zrozumienia, otwartości, dialogu oraz integracja dzieci.
- wsparcie dzieci niepolskojęzycznych w procesie adaptacji w szkołach.
- pokazanie otwartości i różnorodności Wrocławia pod wpływem różnych kultur.

Zajęcia poruszały następne tematy:

 • Czym jest kultura? Językowe powiązania. Słownik 4 sióstr.
 • Skąd się wziął taniec (tańce ludowe),
 • Instrumenty muzyczne Słowian,
 • Kultura codzienności (motywy ludowe),
 • Tradycje i zwyczaje (gra planszowa wigilijny stół),
 • Stroje ludowe. Kolekcja Słowian 2019,
 • Baśnie,
 • Legendy,
 • Folklor ludowy w muzyce, czyli opowieści z drewnianej kołyski,
 • Folklor w poezji,
 • Wystawa prac uczniów.

Realizując poszczególne zadania udało się zrealizować główne cele projektu. Podejmowane działania związane z przybliżeniem kultur sąsiadujących ze sobą krajów mają ogromne znaczenie dla zrozumienia przez dzieci ich wartości i bogactwa z wielokulturowości, której są częścią.  Warunkują ponadto świadomość z ich pochodzenia i wzmacniają poczucie przynależności oraz świadomość tego kim są. Uczą szacunku do siebie nawzajem, akceptacji dla inności oraz wytrwałości w odkrywaniu drugiej ojczyzny.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z realizacji projektu.