fb

Język rosyjski jako ojczysty

Naszym głównym celem jest wsparcie procesu zachowania i rozwoju języka rosyjskiego jako języka ojczystego w naturalnym środowisku językowym dziecka.

Podstawowe zasady naszych zajęć:
przyswojenie, zachowanie i rozwój języka rosyjskiego, jako ojczystego, w naturalnym środowisku językowym dziecka;
nauka poprzez zabawę, kreatywna forma edukacji, korzystanie z technik nauczania i materiałów dla dzieci dwujęzycznych, gry edukacyjno-językowe;
działalność projektowa;
małe grupy, indywidualne podejście.

Wszystkie zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze z uwzględnieniem wieku, zainteresowań, stanów psychologicznego i fizycznego dzieci. Planując i prowadząc zajęcia, skupiamy się przede wszystkim na dziecku, które jest dla nas najważniejsze po to, aby czuło się komfortowo.

Nie zmuszamy naszych uczniów do kucia zasad, ale staramy się, aby dzieci chciały uczyć się języka i zobaczyły zalety jego znajomości. Uczymy dzieci myślenia, analizowania, dostrzegania połączeń międzyjęzykowych i korzystania z nich. Gdy dziecko widzi połączenie i rozumie, że rosyjski może pomóc w nauce języka polskiego, angielskiego lub innego, chętniej się wtedy uczy. Uczymy się języka, wykorzystując najlepsze autorskie opracowane metody, tworząc naturalne środowisko językowe, zapoznając się z kulturą kraju badanego języka, wymyślając różne nietradycyjne zadania. W celu rozwoju mowy potocznej tworzymy sytuacje, w których dziecko mówi nie tylko z nauczycielem, ale także z innymi dziećmi na te tematy, które są interesujące dla samych dzieci.

Używamy różnych narzędzi i technik. Uczymy dzieci wyrażania swoich myśli na różne sposoby w różnych formach (w logicznej, werbalnej, graficznej formie, w symbolu, obrazie, bajce), ponieważ najważniejszą cechą dwujęzyczności jest postrzeganie świata poprzez "przełączanie obrazów" z jednego obrazu świata do drugiego. Podczas gdy osoby jednojęzyczne "śledzą" słowa języka obcego w swoim własnym. Tak więc, dwujęzyczni, słysząc słowo, wyobrażają sobie obraz przedmiotu najpierw w jednym, a następnie w innym języku ojczystym, tj. Istnieje tłumaczenie nie słów, ale obrazu. Dzieci dwujęzyczne uczą się obserwować, analizować, wyciągać wnioski, zarządzać tymi przełączeniami.

Zapraszamy do Centrum Rozwoju Dzieci Dwujęzycznych! Wszystkie zajęcia odbywają się w centrum Wrocławia lub online nie wychodząc z domu!

Grupy "Żywy język rosyjski" - to zajęcia edukacyjne ukierunkowane na rozwój mowy, naukę czytania i pisania. Zajęcia w grupach 4-6, 6-9, 10-13 lat.

Ogólne zagadnienia o świecie, podstawy etyki, lekcje bezpieczeństwa;
Rozwój motoryki małej, koordynacji, koncentracji, komunikacji, słownictwa, dyskusja na różne tematy, interesujące fakty, wymyślanie historii, fantazjowanie.
Podstawowe pojęcia i operacje matematyczne.
Rozwój mowy i słuchu fonematycznego.
Rozwój logicznego myślenia, inteligencji emocjonalnej, umiejętności działania według instrukcji, umiejętności samokontroli;
Treningi i gry dotyczące rozwoju umiejętności komunikacyjnych;
Działalność twórcza: rysowanie, modelowanie, aplikacja, origami itp.
Nauka pisania odpowiednia do wieku.
W starszej grupie dodatkowo: czytanie, gramatyka, opowiadanie, tworzenie niedużych tekstów.

Kółko literackie - zajęcia dla dzieci w wieku 4-8 lat.
Trwa nabór!

W ciągu kilku zajęć bierzemy 1 utwór. Podczas zajęć czytamy, bawimy się z nim na wszystkie możliwe sposoby, omawiamy różne związane z nim tematy, wykonujemy różnego rodzaju zadania, ćwiczymy różne umiejętności, poszerzamy słownictwo, ćwiczymy konstrukcje gramatyczne poprzez zabawę.

• Rozwijamy mowę, poszerzamy słownictwo
• Poszerzamy wiedzę o świecie
• Rozwijamy motorykę małą, ćwiczymy koncentrację
• Czytanie, gramatyka, pisanie
• Rozwój logicznego myślenia
• Treningi i gry dotyczące rozwoju umiejętności komunikacyjnych
• Działalność twórcza.

Wiedza o świecie - zajęcia łączące w sobie historię, geografię, ciekawe fakty i kulturę krajów świata. Dla dzieci w wieku 9-15 lat.

Podczas zajęć "podróżujemy" po różnych krajach świata poznając ich historię, geografię, ciekawe fakty i kulturę.

✨ 10 cudów świata

 • 10 niesamowitych cudów architektury w różnych częściach świata;
 • Elementy geografii regionalnej i wiedzy o środowisku;
 • Rozwój mowy, dyskusja, trening pisania;
 • Szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi online do tworzenia grafiki, prezentacji, komiksów;
 • Elementy kreatywności i trening logicznego myślenia.

  Dla kogo? Dzieci w wieku 8-12 lat, które potrafią chociaż trochę czytać i pisać po rosyjsku.
  Czas trwania projektu: 11 zajęć.
  KOSZT CAŁKOWITY: 350 PLN
  Liczba miejsc jest ograniczona.

✨ Cuda Rosji
Fascynująca podróż przez Rosję bez wychodzenia z domu! Dolina gejzerów, jaskinie Ałtaj i wiele innych, nowych i ciekawych wrażeń.

 • Elementy geografii regionalnej, wiedza o świecie;
 • Rozwój mowy, dyskusja, trening pisania;
 • Szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi online do tworzenia grafiki, prezentacji, prezentacji
 • Elementy kreatywności i trening logicznego myślenia.

  Dla kogo? Dzieci w wieku 8-12 lat, które potrafią chociaż trochę czytać i pisać po rosyjsku.
  Czas trwania projektu: 11 lekcji.
  KOSZT CAŁKOWITY: 350 PLN
  Liczba miejsc jest ograniczona.

✨ Emocje z Monsikami
Dzieci otwarcie wyrażają swoje emocje. 👦👧
Śmieją się tak zaraźliwie, że ludzie wokół nie mogą powstrzymać uśmiechu. Cieszą się, gdy po raz pierwszy odnoszą sukces, są według niektórych osób niegrzeczne, jeśli nie dostają tego, czego chcą, płaczą, gdy boli. Bardzo ważne jest rozmawianie i omawianie emocji z dziećmi, by potrafiły sobie z nimi radzić, by rozumiały, że uczucia są ważne, a umiejętność ich wyrażania pomoże budować relacje, skuteczniej współpracować z innymi ludźmi i skupić się na sukcesie w przyszłości.
Projekt Emocje z Monsikami oparty jest na książce, która łączy w sobie bajkę, grę i przeżywanie emocji.
W trakcie projektu:

 • rozwijamy mowę, dyskutujemy, rozwijamy fantazję
 • poznajemy postacie i ich cechy
 • rozmawiamy o emocjach i tym, jak sobie z nimi radzić
 • zastosowanie elementów treningu inteligencji emocjonalnej.

Dla kogo? Dzieci w wieku 5-8 lat.
Czas trwania projektu: 11 lekcji.
KOSZT CAŁKOWITY: 350 PLN
Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy na zajęcia możliwe poprzez wiadomość na multilingual.wroclaw@gmail.com lub pod nr tel +48 723 123 844

Możliwe są zajęcia indywidualne. Koszt takich zajęć jest ustalany indywidualnie.

Wkrótce nowe zajęcia i ciekawe wydarzenia!

Dla nas najważniejsza jest wygoda, rozwój i ciekawość świata Twojego dziecka, dlatego Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Zawsze jesteśmy otwarci na dialog!