fb

Elena ukończyła kokczetauski Uniwersytet im. Szokana Uälichanowa o specjalizacji nauczania języka angielskiego. Doświadczenie zawodowe: dwa lata w szkole średniej, 17 lat jako starszy wykładowca na Wydziale Języków Obcych i Tłumaczeń kokczetauskiego Uniwersytetu im. Abay Myrzakhmetov, 3 lata jako kierownik Wydziału Języków Obcych i Tłumaczeń. Specjalizacja: angielski, wiedza o świecie, komunikacja międzykulturowa, teoria i praktyka przekładu. Dyplom magistra pedagogiki i psychologii z wyróżnieniem.