fb

Absolwentka studiów pedagogicznych, grafiki artystycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz mediacji sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Uprawia malarstwo, fotografię, rysunek. Pisze poezję. Opierając się na kanwie nurtu minimalistycznego stosuje Working Progress, wydarzenie, performance, action-art.

Uczestniczka wystaw międzynarodowych w Polsce, Niemczech, na Słowacji i Ukrainie.